Czy ludzie ponownie polecą na księżyc?

Tak, planowane są kolejne loty załogowe na Księżyc. NASA planuje powrót na Księżyc do 2024 roku w ramach programu Artemis. Celem programu Artemis jest zbudowanie trwałej obecności ludzi na Księżycu i rozwijanie technologii potrzebnych do przyszłych misji na Marsa. Planowane są także loty załogowe prowadzone przez inne agencje kosmiczne, takie jak Roskosmos czy Europejska Agencja Kosmiczna.

Program Artemis to nowy program kosmiczny prowadzony przez amerykańską agencję kosmiczną NASA, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc do 2024 roku. Program Artemis ma na celu stworzenie trwałej bazy na Księżycu, na którym będzie można prowadzić badania naukowe, a także testować technologie potrzebne do przyszłych misji na Marsa.

W ramach programu Artemis, NASA planuje skonstruowanie nowych rakiet nośnych i statków kosmicznych, które będą zdolne do przewożenia załóg na Księżyc oraz zaopatrzenia i sprzętu potrzebnego do budowy bazy. Jedną z kluczowych technologii, którą NASA chce wykorzystać w programie Artemis, jest lądownik księżycowy, który będzie zdolny do przewozu ludzi i sprzętu na powierzchnię Księżyca.

Program Artemis nie jest jednak tylko inicjatywą amerykańskiej agencji kosmicznej. NASA planuje współpracować z prywatnymi firmami, jak SpaceX czy Blue Origin, aby zwiększyć możliwości realizacji programu. Ponadto, inne kraje, takie jak Rosja, Chiny czy Europejska Agencja Kosmiczna, planują również misje na Księżyc w najbliższych latach.

Powrót człowieka na Księżyc i stworzenie trwałej obecności na jego powierzchni może przynieść wiele korzyści naukowych, technologicznych i ekonomicznych. Misje na Księżycu mogą pomóc w lepszym zrozumieniu historii i pochodzenia Układu Słonecznego, a także pozwolić na testowanie nowych technologii, które będą potrzebne do przyszłych misji kosmicznych.

Inne wrzutki